Créez un compte Premium et accédez aux résultats des ventes de plus d'un mois, avec leurs descriptifs et leurs photos !

Voir les offres Premium
Ma sélection

Lot 61 - *J...H... ELERS Zuidelijke Nederlanden 3/4 XVII - - Vanitasstilleven met schedel [...]

Adjudication sur abonnement

> Voir les offres Premium

*J...H... ELERS Zuidelijke Nederlanden 3/4 XVII

Vanitasstilleven met schedel en zandloper in nis omgeven door bloemenkrans.
Doek. Getekend 'H.Elers f(ecit)'. Verkort langs alle zijden. Verdoeking.
Herkomst: Van Haeften, Amsterdam, 1988.

Over deze kunstenaar is erg weinig bekend. Van der Willigen en Meijer maken melding van nog één ander gehandtekend schilderij dat zich in 1988 in een Franse privécollectie bevond, naast het onderhavige. Zij wijzen op een stilistische verwantschap met de bloemenguirlandes van Jan Philips Van Thielen (1618-1667) en met het vanitasmotief van Peter Sion (ca. 1620-1695), waardoor ze de kunstenaar in Antwerpen situeren. De archieven van de Antwerpse Sint-Lucasgilde maken echter geen melding van hem. Mogelijk een kunstenaar uit omgeving Antwerpen, Vlaamse provincie.
Bron: A. van der Willigen, F.G. Meijer, A Dictionary of Dutch and Flemish Still-life Painters Working in Oils, 1525-1725, Leiden, 2003, p. 78


101 x 83 (121 x 103 (met kader))


*J...H... ELERS Zuidelijke Nederlanden 3/4 XVII

Vanitas still life with skull and hourglass in a niche surrounded by a flower garland.
Canvas. Signed 'H. Elers f(ecit)'. Shortened to all sides. Relined.
Provenance: Van Haeften, Amsterdam, 1988.

Little is known about this artist. Van der Willigen en Meijer maken melding van nog één ander gehandtekend schilderij dat zich in 1988 in een Franse privécollectie bevond, naast het onderhavige. Zij wijzen op een stilistische verwantschap met de bloemenguirlandes van Jan Philips Van Thielen (1618-1667) en met het vanitasmotief van Peter Sion (ca. 1620-1695), waardoor ze de kunstenaar in Antwerpen situeren. De archieven van de Antwerpse Sint-Lucasgilde maken echter geen melding van hem. Mogelijk een kunstenaar uit omgeving Antwerpen, Vlaamse provincie.
Bron: A. van der Willigen, F.G. Meijer, A Dictionary of Dutch and Flemish Still-life Painters Working in Oils, 1525-1725, Leiden, 2003, p. 78


101 x 83 (121 x 103 (met kader))


*J...H... ELERS Zuidelijke Nederlanden 3/4 XVII

Pays-Bas méridionaux
Vanité avec crâne et sablier dans une niche entouré d'une couronne de fleurs.
Toile. Signée 'H.Elers f(ecit). Raccourcie de tous les côtés. Rentoilée.
Provenance: Van Haeften, Amsterdam, 1988.


Artiste peu connu. Van der Willigen et Meijer citent, outre le nôtre, encore un autre tableau signé qui se trouvait en 1988 dans une collection privée en France. Ils notent un rapport stylistique avec les guirlandes de fleurs de Jan Philips Van Thielen (1618-1667) et avec le motif de vanité de Peter Sion (ca. 1620-1695), situant ainsi l'artiste à Anvers. Néanmoins les archives de la guilde de Saint-Luc d'Anvers ne le mentionnent pas. Il faut probablement situer l'artiste aux environs d'Anvers, en Flandre provinciale.
Bron: A. van der Willigen, F.G. Meijer, A Dictionary of Dutch and Flemish Still-life Painters Working in Oils, 1525-1725, Leiden, 2003, p. 78

101 x 83 (121 x 103 (met kader))

Demander plus d'information

Thème : Peintures et dessins Ajouter ce thème à mes alertes