Vente Vente 19 : Livres, BD, Photographie, Beaux-Arts et Affiches - Partie 2 chez Zwiggelaar Auctions : 548 lots
13 juin 2018  -  548 lots

Vente 19 : Livres, BD, Photographie, Beaux-Arts et Affiches - Partie 2 chez Zwiggelaar Auctions

Zwiggelaar Auctions De Burcht, Henri Polaklaan 9 1057 XZ Amsterdam NL
Filtres
Réinitialiser
Zwiggelaar Auctions : Vente 19 : Livres, BD, Photographie, Beaux-Arts et Affiches - Partie 2 13 juin 2018  
Zwiggelaar Auctions : Vente 19 : Livres, BD, Photographie, Beaux-Arts et Affiches - Partie 2 13 juin 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations sur la vente

De Burcht, Henri Polaklaan 9 1057 XZ Amsterdam
Le 13 Juin a 19h00
Session 1, Tuesday 12 June 2018, 7.00 pm : lots 1-821
Session 2, Wednesday 13 June 2018, 7.00 pm : lots 1000-1799
Session 3, Thursday 14 June 2018, 7.00 pm : lots 1800-2619


Preview :
Friday 8 until Sunday 10 June, 10.00 am - 5.00 pm
De Burcht, Henri Polaklaan 9, 1018 CP Amsterdam

Expert :
Vincent Zwiggelaar

Important Information:
Purchased items can be picked up during and directly after the auction at the Burcht, Henri Polaklaan 9, Amsterdam.
Other days to collect purchased items after the auction are: Wednesday 13 June until Saturday 16 June
between 11 am and 5 pm. Other arrangements by appointment. Shipment is possible.


Frais de vente : 25%

Pour tout renseignement veuillez contacter la Maison de Ventes au : 0031 6 47986138 ou par e-mail : zwiggelaarauctions@gmail.com

Date d'exposition

Du 8 au 10 juin, de 10h à 17h

Conditions de vente

Conditions of Sale

Conditions of Sale

1. All E C. clients purchasing goods have to pay a buyer’s premium of 25% of the amount forwhich the items has been knocked down. Clients outside the E.C. pay 20% buyer’s premium.

2. Each buyer is held to buy for his own account and cannot claim any commission.

3. The highest bidder shall be the buyer. The auctioneer shall have absolute discretion to settle any dispute. The auctioneer reserves the right to divite or to unite lots and to refuse any bid.

4. The goods are in good condition, unless otherwise stated. In any named item in this catalogue proves defective, the item may be returned, provided this is done within one week after the sale. This guarantee does not cover lots indicated as ‘w.a.f.’

5. In case intending purchasers are prevented from attending the sale personally, the auctioneer will execute their bids without any charge.

6. The prices are in euro. The bidding will start at the price between the brackets.

7. All books must be paid for within two weeks after receipt of the invoice. If the buyer fails to pay within two weeks, the auctioneer shall be entitled to exercise one of the following rights: A. Proceed for damages for breach of contract, B. rescind the sale of that or any lots sold to the buyer and re-sell the lot or lots whereupon the defaulting buyer shall pay to the auctioneer any shortfall between the proceeds of that sale after deduction of costs of re-sale and the total sum due.

8 Moreover, all conditions as stated hereafter in Dutch are valid.


----------------------------------------------
Veilingvoorwaarden

1. De verkoop geschiedt à contant of via PIN met een opgeld van 25% (incl. alle belastingen).

2. De koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich dus niet op opdracht beroepen.

3. De hoogste bieder is de koper. Bij een meningsverschil tussen twee of meer bieders heeft de veilinghouder het absolute beslissingsrecht. De veilinghouder behoudt zich het recht voor kavels te splitsen of bijeen te voegen. Bij vergissingen heeft de veilinghouder het recht zich te herstellen. De veilinghouder heeft het recht zonder opgave van redenen een bod te weigeren.

4. De goederen worden geacht in goede staat te verkeren, tenzij anders vermeld in de catalogus. Bij ernstige gebreken die niet in de catalogus vermeld staan, kunnen de objecten worden geretourneerd (met uitzondering van de kavels uit de afdeling ‘pakketten’ en de kavels waarbij als aanmerking W.A.F. staat vermeld). Dit dient uiterlijk een week na ontvangst te geschieden. Met latere reclames kan geen rekening worden gehouden. Voor de afdelingen kunst, grafiek en affiches gelden bovendien nog de volgende voorwaarden:
- Alle objecten in de veiling worden geacht naar eer en geweten te zijn omschreven. Omschrijvingen, evenals mondelinge mededelingen vóór of tijdens de veiling gedaan, geven echter niet meer dan een mening weer, en vormen op geen enkele wijze een garantie omtrent authenticiteit, datering, herkomst etc.
- Behoudens opvallende uitzonderingen wordt de staat van de kavels niet vermeld in de catalogus. Vermelding van enig gebrek impliceert niet de afwezigheid van andere. Ieder object wordt verkocht in de toestand waarin het zich bevindt op het moment van veiling. Aspirant-kopers dienen zich zelf tijdens de kijkdagen van de staat te vergewissen.
- Het risico van beschadiging van een gekochte kavel berust bij de koper vanaf het moment dat de
veilingmeester tijdens de veiling het bod van de koper als hoogste bod aanvaardt.
- Indien een koper binnen vier weken na de veiling ten genoegen van de veilinghouder kan aantonen dat een door hem aangekocht object een vervalsing is, wordt de koop ontbonden en de koopsom volledig gerestitueerd, mits het kavel wordt geretourneerd in de staat waarin deze werd verkocht.

5. De veilinghouder zal opdracht van hen, die de verkoop niet kunnen bijwonen, zonder kosten uitvoeren. Bij gelijke opdrachten gaat de eerste opdrachtgever voor. Opdrachten zonder limiet worden niet aanvaard.

6. De kavels worden ingezet op de richtprijs, aangegeven tussen haakjes na elk nummer in de catalogus. Biedingen onder dit bedrag worden niet aanvaard.

7. Opdrachtgevers en aanwezigen kunnen ervan uitgaan, dat de veilinghouder de inzet als volgt zal verhogen:
tot € 100,- met € 5,-; van € 100,- tot € 200,- met € 10,-; van € 200,- tot € 500,- met € 20,-; van € 500,- tot € 1000,- met € 50,-; van € 1000,- tot € 2000,- met € 100,-; van € 2000,- tot € 5000,- met € 200,-; daarboven met € 500,-.

8. De betaling dient te geschieden à contant of via PIN na afloop van de veiling, tenzij anders met de veilinghouder is overeengekomen. De geveilde voorwerpen worden pas na volledige betaling eigendom van de koper. Bij gebreke van betaling is de veilinghouder gerechtigd tot één van de volgende mogelijkheden:
- 1. Zijn vordering ter incasso uit handen geven, de daarbij gemaakte kosten zullen voor rekening van de koper zijn;
- 2. Niet betaalde kavels zullen weer ter veiling komen, waarbij een lagere opbrengst voor rekening van de in gebreke gebleven koper is.

9. Eventuele verzending van aangekochte kavels is voor risico en rekening van de koper, en geschiedt na volledige betaling van de factuur. Let op: ingelijste werken en breekbare goederen worden niet verzonden.

10. De koper dient op de hoogte te zijn van bovenstaande veilingvoorwaarden.
Lire plus

Crédit photos

Contacter la maison de vente.

Informations Maison de vente

Zwiggelaar Auctions

Witte de Withstraat 32HS 1057 XZ Amsterdam Pays-Bas
0031 6 47986138

zwiggelaarauctions@gmail.com

Besoin d’explications ou d’informations complémentaires ? Consulter la FAQ